EU e-Privacy

Nantlle i Ryd Ddu

Nantlle i Ryd Ddu

Lluniaeth

Gweler Cwellyn Arms a Tŷ Mawr isod

Llety

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae'r lleoliad hwn yn byrhau'r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Drws y Coed

Drws y Coed

The Little House Wales,
Drws Y Coed,
LL54 6BT
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: @littlehousewales

Tŷ gwyliau newydd wedi'i ailwampio yng Nyffryn Nantlle . Yn barod i'w rentu yn gynnar yn 2018 a sylfaen bosibl o le y gallai grŵp gerdded y Llwybr.

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o'r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Tŷ Mawr B&B and Tea Room LL54 6TL, 
Tel 01766 890837:
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan www.snowdonaccommodation.co.uk
Yng nghanol Rhyd Ddu efo tair ystafell ddwbl

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal