EU e-Privacy

Llanberis i Waunfawr

Lluniaeth

Caffi Blas y Waun am bryd canol dyd
Antur Waunfawr,
Bryn Pistyll, 
LL55 4BJ
Tel: 01286 650 721
Website: www.anturwaunfawr.cymru

Llety

Nid oes gan Waunfawr lawer o gyfleoedd llety ond gwelwch Antur Waunfawr uchod sy'n datblygu byngalo gwyliau hygyrch.

Capel Curig i Fethesda

Lluniaeth

Mae bwyd ar gael mewn caffi a chiosg wrth Ogwen Cottage

Llety

YHA Idwal,
Nant Ffrancon,
LL57 3LZ
Tel: 01345 371 9744
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Snowdonia Mountain Hostel
Tai Newyddion
Nant Ffrancon
LL57 3DQ

Tel: 01248 600416
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.snowdoniamountainhostel.com

 

Mae`r G&B yma yng nghanol Nant Ffrancon, tua 2 filltir 0 Bethesda ac wrth ymyl y Llwybr

 

Tai Newyddion bunkhouse,
Dyffryn Ogwen,
Tel: 07703 546711
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.R'ydych yn well gael y bws yn ol I Fangor

Llety arall

Tregarth Yn ddefnyddiol os hoffech ddychwelyd i'r car ym Mangor y bore wedyn

Llety Pant Teg B & B, Tregarth, LL57 4AU
Tel: 01248 602248
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.pantteg.co.uk

Betws y Coed i Capel Curig

Mae gan Capel Curig nifer o wersylloedd, byncws, a gwestai gwely a brecwast. Fodd bynnag, mae'r pentref yn hir ac yn llinol ar hyd yr A55 a bydd defnyddio map yr OS i nodi toriadau byr i'ch llety yn osgoi amser. Edrychwch ar   www.visitcapel.co.uk

Mae'r awgrymiadau yma wrth y llwybr.

Gwersyll a byncws Gwern Gof Isaf, Capel Curig, LL24 0EU tua 4km o Capel Curig ar y llwybr. 
Tel: 01690 720276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gwerngofisaf.co.uk

St Curig's Church Gwely a Brecwast a byncws, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720469
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stcurigschurch.com

Bryn Tyrch Inn, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720223
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.bryntyrchinn.co.uk

Gwersyll a byncws Fferm Bryn Tyrch, Capel Curig,  LL24 0EL
Tel: 01690 720414

Plas Curig hostel, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720 225
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.snowdoniahostel.co.uk

Llan Ffestiniog i Benmachno

Lluniaeth

Caffi Pont yr Afon Gam , LL41 4PS
Caffi da am ginio, rhyw hanner milltir o'r Daith, Grid Ref: 746418
Tel: 01766 762766

Tafarn Tŷ Uchaf - Eagles Pub, Penmachno
Wele isod

Llety

Penmachno

Tafarn Tŷ Uchaf - Eagles, LL24 0UG
Tel: 01690 760177
E-bost : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.eaglespenmachno.co.uk
Llety byncws moethus - nid oes siop yn y pentref felly dewch â'ch bwyd eich hun. Mae'r dafarn yn darparu bwyd ar nos Wener a nos Sadwrn ond gwiriwch cyn i chi ddibynnu ar hyn.

Penmachno Hall, LL24 0PU
Tel: 01690 760410
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.penmachnohall.co.uk

Ty Blaidd, Penmachno, LL24 0AJ
Tel: 01690 760300
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stay-snowdonia.co.uk

Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog. Oni bai eich bod yn bwriadu treulio peth amser yn y dref yn archwilio ei atyniadau, fe'ch cynghorir i aros yn Llan Ffestiniog, fel arall bydd y diwrnod wedyn yn  hir.

Cellb bunkhouse and café/bar
Park Square, Snowdonia National Park, Blaenau Ffestiniog LL41 3AD
Wefan: Cellb.org

Bryn Elltyd eco Guest House, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,LL41 3TW
Tel: 01766 831356  Mob: 07905 568127.
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.ecoguesthouse.co.uk

Gwesty Isallt, Isallt, Church Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3HD 
Tel: 01766 832488
Wefan: http://www.isallt.com

Capel Pisgah, Maenofferen Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3DH
Tel: 01766 831285 Mob: 07788 861273
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.bandbinsnowdonia.co.uk

Llan Ffestiniog

Pengwern Arms, Church Square, Llan Ffestiniog,LL41 4PB
Tel: 01766 762200
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tafarn gymunedol yng nghanol y pentref gyda 5 ystafell lety en-suite ar gael. Yn y dyfodol byddant yn cynnig llety cyfforddus yn ogystal ag adain hunan-ddarpar ar gyfer grwpiau.

Gwersyll Llechrwd, LL41 4HF,
Tel: 01766 590240
Wefan: www.llechrwd.co.uk
 2 filltir iffwrdd yn y dyffryn

Croesor i Danygrisiau

Yn yr un modd, mae Tanygrisiau yn brin o lety, ond mae Blaenau Ffestiniog ond ychydig o filltiroedd ymhellach

Beddgelert i Groesor

Lluniaeth

Caffi Croesor am damaid o fwyd. Edrychwch ar y wefan i weld amserau agor

Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Llety

Yn anffodus, nid oes gan Groesor lety aros byr ond gall ddarparu nifer o fythynnod gwyliau.

Sganiwch y we am fanylion.

Rhyd Ddu i Feddgelert

Mae gan Beddgelert lawer o westai:

Plas Gwyn, Beddgelert, LL55 4UY. 
Tel: 01766 890 215
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.plas-gwyn.com
Yng nghanol y pentref. Ar adeg ysgrifennu, dywedodd y perchnogion y byddent yn hapus i godi cerddwyr o leoliadau cyfagos, megis Nantmor. Mae'n werth gwirio hyn os ydych chi am fyrhau'r diwrnod canlynol.

Gwesty Colwyn Beddgelert, LL55 4UY
Tel: 01766 890 276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.beddgelertguesthouse.co.uk
Yng nghanol y pentref

Gwersyll Cae Du, Beddgelert, LL55 4NE
Tel: 01766  890345   
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.caeducampsite.co.uk
Tua 1km o ganol y pentref

Edrychwch ar  http://www.beddgelerttourism.com

Nantlle i Ryd Ddu

Lluniaeth

Gweler Cwellyn Arms a Tŷ Mawr isod

Llety

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae'r lleoliad hwn yn byrhau'r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Drws y Coed

Drws y Coed

The Little House Wales,
Drws Y Coed,
LL54 6BT
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: @littlehousewales

Tŷ gwyliau newydd wedi'i ailwampio yng Nyffryn Nantlle . Yn barod i'w rentu yn gynnar yn 2018 a sylfaen bosibl o le y gallai grŵp gerdded y Llwybr.

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o'r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Tŷ Mawr B&B and Tea Room LL54 6TL, 
Tel 01766 890837:
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan www.snowdonaccommodation.co.uk
Yng nghanol Rhyd Ddu efo tair ystafell ddwbl

Waunfawr i Nantlle

Lluniaeth

Waunfawr

Caffi Blas y Waun
Antur Waunfawr
Bryn Pistyll
LL55 5BJ
Tel: 01286 650721
Wefan: www.anturwaunfawr.cymru

Y Fron

Caffi Canolfan Y Fron
Mae'r hen ysgol yn Y Fron wedi ei throi'n ganolfan gymunedol  yn cynnwys caffi a fydd yn gweithredu yn  ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. Hefyd, mae yna siop fach yn gwerthu bwyd a phethau hanfodol.
Tel: 01286 880882
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Llety

Nid oes llety G & B yn Nantlle ar gael yn rhwydd, ond mae nifer o sefydliadau B & B ym Meddgelert wedi hysbysu y byddent yn codi cerddwyr o Nantlle. Byddai hyn yn caniatáu aros dwy noson yn yr un lle. Gweler adran llety Beddgelert am enghreifftiau o sefydliadau o'r fath.

Waunfawr

Gwersyll Tyn-yr-Onnen, Waunfawr, LL55 4AX
Tel: 01286 650281
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tua 1km o'r llwyb

Gwersyll Snowdonia Parc, Waunfawr, LL55 4AQ, UK
Tel: 01286 650409
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.snowdonia-park.co.uk
Mae gwersyll wedi'i lleoli ochr yn ochr â'r dafarn a micro-bragdy sy'n darparu bwydlen bwyd cynhwysfawr

Y Fron

Mae brosiect cymunedol wedi droi'r hen ysgol yng nghanol y pentref i funcws moethus.
Mae gan y Ganolfan gegin sydd newydd ei chyfarparu a hefyd gaffi sydd yn gweithredu yn ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. 
Mae Y Fron mewn sefyllfa berffaith i fyrhau'r diwrnod hwn a gwneud hyd resymol y diwrnod wedyn.
Tel: 01286 880882
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nantlle

Trigonos Centre, Plas Bala Deulyn, Nantlle LL54 6BW
Tel: 01286 882388
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.trigonos.org
Gwely a Brecwast ger y llyn

 

Bethesda i Lanberis

Lluniaeth

Lodge Dinorwig, Gweler isod

Llety

Mynydd Llandegai

Gors yr Eira
Llwybyr Main, Mynydd Llandygai, LL57 4FF
Tel: 01248 601353 Mob: 07887 394511
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gorsyreira.co.uk
Lle deniadol i aros os yw'n cyd-fynd â'ch amserlen estynedig

Dinorwig

Lodge Dinorwig, Dinorwig, LL55 3EY
Tel: 01286 87163
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.lodge-dinorwig.co.uk
Sefydliad a agorwyd yn ddiweddar yn hen ysgol ychwarel, gan ddarparu cyfleusterau caffi a byncws. Yn ddelfrydol ar gyfer eich noson gyntaf, yn dibynnu ar eich taithlen lawn

Mae gan Llanberis  lawer o westai:

Llanberis Lodges, High Street, Llanberis, LL55 4EN 
Tel: 01286 871 617
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.llanberislodges.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Glyn Afon Guest House, 72 High Street, Llanberis,  LL55 4HA
Telephone: 01286 872528
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: llanberisbedandbreakfast.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Gallt-y-Glyn Byncws a Gwely a Brecwast, Llanberis, LL55 4EL, 
Tel: 01286 870370
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.galltyglyn.com
Tua 1km o Lanberis. 

Pete's Eats Bunkhouse, 40 High Street, Llanberis .LL55 4EU
Tel: 01286 870 117
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.petes-eats.co.uk

Hostel Ieuenctid Llanberis, Llwyn Celyn, LL55 4SR
Tel: 0845 371 9645

Gwersyll Llwyn Celyn Bach, Llanberis. LL55 4SR
Tel: 01286 870923
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.campinginllanberis.com
Tua 1km o'r pentref

Neu edrychwch ar  http://www.llanberis.org/Where-to-Stay.html

Bangor i Fethesda

Lluniaeth

Bethesda

Caffi Coed y Brenin am bryd hanner dydd.

2 Victoria Place,
Bethesda,
LL57 3AG
Tel: 01248 602 550
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Llety

Bangor

Mae gan Fangor gymysgedd o fathau o lety, gan gynnwys llety sy'n eiddo i'r brifysgol, gwestai, a Hostel Ieuenctid.

Germor Gwely a Brecwast, Maes Isalaw, Bangor LL57 1DL
Tel: 01248 364386
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.germor.co.uk

Gwesty Adelpha, Ffordd Garth, LL57 2RT
Tel: 01248 353030
Wefan: www.adelpha.co.uk

The Management Centre, Bangor Business School, College Road, LL57 2DG
Tel: 01248 365900
Wefan: www.bangor.ac.uk/management_centre
Llety y brifysgol

YHA Bangor, Tan-y-Bryn, Bangor LL57 1PZ
Tel: 01248 353516

Nid yw Bethesda yn brolio llawer o gyfleoedd llety

Drws Y Nant Gwely a Brecwast, 7 Penrhyn Terrace, Bethesda, LL57 3NB.
Tel: 01248 600307. Mob: 07767 294549
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gwely a Brecwast ar yr A5 brysur , tua`r gogledd o`r stryd fawr. 

Joys of Life, Coed-Y-Park, LL57 4YW, 
Tel: 01248 602122. Mob: 07966 962664
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.thejoysoflife.co.uk
Gwely a Brecwast neu lety hunanarlwyo sydd heb fod yn bell o'r llwybr ond tua milltir ymhellach na Bethesda.

Caban Cysgu, Ffordd Gerlan, Gerlan, Bethesda, LL57 3TL
Tel: 01248 605573  Mob: 07464 676753
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.cabancysgu-gerlan.co.uk
Llety byncws gydag ystafell sychu, ac ati, tua hanner milltir o ganol y pentref

Tyddyn Du Bunkhouse, Gerlan, LL57 3UB
Tel: 01248 600670  Mob: 07789 550537
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.bunkhouse-tyddyndu.co.uk
Hefyd yn Gerlan

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal