Adran 11: Penmachno i Fetws y Coed

Print

11 image1 23

11. Penmachno i Fetws y Coed

Pellter: 8.6km, 5.3milltir      Esgyniad: 150m, 500tr      Amser: 2 – 3awr

Wedi’r rhan olaf, dyma ran hawdd o’r llwybr. Cerddwch ar hyd llwybrau coedwigaeth llydan sy’n eich arwain at Bont Rufeinig. Yna, dilynwch y ffordd i Gaffi Rhaeadr y Graig Lwyd. Aiff llwybr braf â chi heibio i Ffos Anoddun (Fairy Glen). Cymerwch y ffordd lai a thaith fer drwy’r coetir cyn i chi gyrraedd prysurdeb Betws y Coed.

Nodyn 12 Mehefin 2018

Nodwch bod y gamfa i`r goedwig o`r ffordd i`r gogledd o Benmachno ar y troad 90%

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

Byddwch yn dringo ychydig ar hyd lôn o Benmachno. Ewch yn eich blaen ar lwybrau coedwigaeth uwchben y Machno.  Wedi i chi gyrraedd y ffordd, trowch i’r dde i Felin Penmachno. Edrychwch i’r chwith am y Bont Rufeinig sy’n croesi’r afon, a throwch i’r chwith i Gaffi Rhaeadr y Graig Lwyd (Conwy Falls).  Cerddwch y llwbr goddefol newydd o`r parc ceir a, wedyn, dilynwch y llwybr da drwy’r goedwig, uwchben y Conwy, heibio i Ffos Anoddun ac at yr A470. Croeswch y Conwy a throwch i’r dde i ffordd lai tuag at Fetws y Coed. 

Edrychwch i’r dde am arwydd y llwybr troed sy’n mynd â chi ar dir Gwesty’r Waterloo, ger Pont Waterloo. Trowch i’r chwith ar hyd y ffordd fawr i ganol y pentref.

Gwybodaeth am y llefydd ar hyd rhan hon y daith.  Nodwch nad yw Grŵp Gweithred Cymuned Cwm yn gyfrifol am wefannau mudiadau eraill.

Melin Penmachno
Ar un adeg, gyrrid gwyddiau’r felin gan ddŵr Afon Machno ond fe’u diweddarwyd i redeg ar drydan. Mae’r adeilad yn segur ers nifer o flynyddoedd ond mae’n cynnwys offer ac arteffactau o hyd wedi‘u rhewi mewn amser.

image1 23

Y Bont Rufeinig
Nid yw’r bont Rufeinig yn Rhufeinig o gwbl, ond mae’r bont bynfarch hynafol hon dros y Machno’n werth ei gweld. Mae’n ddarluniadwy iawn ac mae mwsogl a gwair yn ei gorchuddio. Saif o dan y bont bresennol y ffordd. Pwy a ŵyr pam y gelwir hi’n bont Rufeinig!

image2 26

Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd
Cewch gymryd seibiant haeddiannol yn y caffi. Syr Clough Williams Ellis, pensaer Portmeirion sydd wedi ei gynllunio. Mae wedi ei beintio yn lliwiau nodweddiadol ystâd Brondanw a welsom yn nyffryn Croesor.
Wedi glaw trwm mae’n werth ymweld â Rhaeadr y Graig Lwyd a’i ysgol Fictoraidd ar gyfer pysgod. Bellach mae sewin yn nofio i gyrraedd rhannau uchaf y Gonwy drwy dwnnel modern ar gyfer pysgod.

http://www.conwyfalls.com

Ffos Anoddun (Fairy Glen)
Mae Ffos Anoddyn yn atyniad mewn dwylo preifat. Ysgrifennodd y bardd, Wuhelmina Stitch(1888-1936) am Ffos Anoddun gan ddweud ei bod hi’n, "waits and waits, to see the fairy men”. Mae rhan-dâl i’w dalu yn y fferm gerllaw.

image3 29

http://www.betws-y-coed.co.uk/feature_pages/item/1222/Fairy_Glen_Betws_y_Coed.html

Pont Waterloo
Thomas Telford adeiladodd Bont Waterloo sy’n adeilad cofrestredig Gradd I o haearn bwrw. Mae arysgrifen ar y bwa’n cofnodi iddi gael ei hadeiladu ym mlwyddyn Brwydr Waterloo. Er i’r gwaith adeiladau gychwyn ym 1815, ni chafodd ei chwblhau tan y flwyddyn ganlynol.

image4 32