EU e-Privacy

adobe pdf icon sLawrlwythwch eich pasbort o'r wefan
neu mynnwch un o unrhyw leoliad sydd yn cyfranogi yn y Llwybr.

 

Pasbort Passport

Caffi Coed y Brenin, 2 Victoria Place, Bethesda, LL57 3AG. 01248 602550
Lodge, Dinorwig, LL55 3EY. 01286 871632
Amgaeddfa Genedlaethol Llechi, Llanberis, Caernarfon LL55 4TY.  02920 573700
Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr
 , LL55 4BJ. 01286 650721 / 0300 111 2333 
Canolfan Y Fron, Y Fron, LL54 7BB.  01286 880882
Oriel Caffi Croesor, LL48 6SS.  01766 771433

Lakeside Cafe, Tanygrisiau, LL41 3TP.  01766 830950 
Antur Stiniog, 2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES.  01766 832214
Y Pengwern, Sgwar yr Eglwys, Llan Ffestiniog,  LL41 4PB.  01766 762200
Tŷ Uchaf, Penmachno, LL24 0UG.  01690 760177
Caffi Rhaeadr Craig Lwyd, LL24 0PN.  01690 710336
Caffi Moel Siabod, Capel Curig, LL24 0EL.  01690 720429
Caffi Tŷ Hyll, LL24 0DS.  01690 720533
Ciosg bwyd Canolfan Ogwen , LL57 3LZ.  07766 255505

Casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch ef, neu copi, a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE. Byddai'n braf pe byddech chi'n prynu rhywbeth yn y lleoliadau hyn, ond nid yw'n orfodol. Edrychwch pa bryd mae pob leoliad ar agor!

Byddwn yn anfon eich pasbort yn ôl i chi gyda`ch medal coffa i gofio Llwybr Llechi Eryri!

Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal