EU e-Privacy

adobe pdf icon sLawrlwythwch eich pasbort o'r wefan
neu mynnwch un o unrhyw leoliad sydd yn cyfranogi yn y Llwybr.

 

Mae gan yr holl leoliadau amseroedd agor amrywiol. Gwiriwch y rhain i osgoi cael eich siomi.

Pasbort Passport

 

Caffi Coed y Brenin, 2 Victoria Place, Bethesda, LL57 3AG. 01248 602550

Lodge Dinorwig, LL55 3EY. 01286 871632
National Slate Museum, Llanberis, LL55 4TY.  02920 573700

Walk and Discover Centre, Menter Fachwen, Caxton House, 52 High Street, Llanberis, LL55 3EU. 01286 870681

Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr, LL55 4BJ. 01286 650721 / 0300 111 2333 

Canolfan Y Fron, Y Fron, LL54 7BB.  01286 880882

Ty Mawr Tearooms, Rhyd Ddu, LL54 6TL. 01766 890615

Tourist information Beddgelert, Canolfan Hebog, LL55 4YD. 01766 890615

Oriel Caffi Croesor, LL48 6SS.  01766 771433

Lakeside Cafe, Tanygrisiau, LL41 3TP.  01766 830950 

Antur Stiniog, 2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES.  01766 832214

Y Pengwern, Llan Ffestiniog, LL41 4PB.  01766 762200

Pen y Bryn Stores, Llan Ffestiniog, LL41 4LU.  01766 762321

Londis, Gethin Square, Penmachno LL24 0UF. 01690 760416

The Eagles, Penmachno, LL24 0UG.  01690 760177
Conwy Falls Cafe, LL24 0PN.  01690 710336

Betws y Coed Tourist Information, Royal Oak Stables, LL24 0AH. 01690 710426

Joe Brown Outdoors Shop, Capel Curig, LL24 0EN  01690 720205

Moel Siabod Café, Capel Curig, LL24 0EL.  01690 720429

Tŷ Hyll Cafe, Betws Rd, Capel Curig, LL24 0DS  01690 720533

Canolfan Ogwen food kiosk, LL57 3LZ.  07766 255505

Casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch ef, neu copi, a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE. Byddai'n braf pe byddech chi'n prynu rhywbeth yn y lleoliadau hyn, ond nid yw'n orfodol. Edrychwch pa bryd mae pob leoliad ar agor!

Byddwn yn anfon eich pasbort yn ôl i chi gyda`ch medal coffa i gofio Llwybr Llechi Eryri!

Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal