EU e-Privacy

Adroddiad Mehefin 2017

Adroddiad Rhif 7: Mehefin 2017

DBLqMi3XYAAm_su.jpgBodfeurig geocache 1.jpgProsiect Ysgolion.

Mae Anita a Jwls (artist) yn parhau i fod o gwmpas gyda disgyblion ysgol yn gosod daeargelciau. Bydd y manylion yn cael eu cofnodi ar geocaching.com I bawb ei ddilyn. Mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn.

 

 

C8K9OzPVYAAYjYL.jpgProsiect cof cymunedol.

Mae Sian wedi cwblhau ei gweithdai ac mae'n ceisio ymdopi cyfweliadau unigol. Mae hi wedi tynnu rhai atgofion diddorolat eu gilydd i'w cynnwys yn y blychau daeargelc ac yn distyllu'r atgofion i'w cynnwys ar y wefan a byrddau dehongli. Mae stwff diddorol iawn wedi cael eu gasglu yn y sesiynau hyn.

Rydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, a bydd unrhyw awgrymiad yn cael eu hystyried.

 

 

Gwefan a app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau eu trydydd drafft o'r llyfrynnau i'w lawrlwytho. Rydym yn aros am adroddiad cynnydd gan Creativity Jones. Mae ei waith mewn gwirionedd yn dibynnu ar y llyfrynnau.

Arwyddion a tarianau crwn

19030669_10154492204815843_4388456951648336776_n.jpgMae`r pyst a tarianau crwn wedi cael eu dosbarthu a mae Cymdeithas Eryri a Grwp Gweithred Cymuned Cwm wedi dechrau rhoi tarianau crwn i fyny.

Rydym wedi talu am yr arwyddion bysedd a fydd yn disodli arwyddion Llwybr Cyhoeddus ar y briffordd ac wedi cael y drafft dyluniadau yn ôl oddi wrth y cyflenwr. Rydym yn aros cymeradwyaeth y dyluniadau o Wynedd a Conwy, er ein bod ddim yn gweld unrhyw broblem yno.

Mae pethau'n dod yn eu blaen ac rwy'n gobeithio cael yr ymarfer hwn ei

gwblhau erbyn diwedd yr haf!

Digwyddiad

Mae pawb wedi cytuno i ymddangos yn y digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd y seminar yn y prynhawn yn cynnwys:

Fi yn rhoi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn rhoi ei ddrama am Streic Mawr y Penrhyn

YAG i roi arddangosiad o'r gronfa ddata ar-lein treftadaeth Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Y Cerddwyr i roi plwg eu hunain

Dafydd Roberts, curadur Amgueddfa Lechi, i siarad am Llechi, ei diwylliant a'i threftadaeth

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys

Côr Meibion ​​y Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd y noson yn cael ei gyflwyno gan Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, grŵp poblogaidd o gantorion sydd wedi bod o gwmpas ers oeddwn yn blentyn !! Cafodd ei awgrymu gan y côr a'r band.

Y dyfodol

Yn amlwg, mae angen i ni feddwl am gynnal a chadw y Llwybr, y wefan a marchnata'r Llwybr yn y dyfodol, ac r`ydym yn teimlo, ar ôl ei gwblhau, mae angen i basio`r prosiect ymlaen i gorff arall sydd â chylch gwaith ehangach. R`ydym yn meddwl y dylem geisio lunio Ymddiriedolaeth, a fyddai'n cynnwys cynrychiolwyr o Llwybrau eraill, megis Llwybr Pererin Gogledd Cymru, Llwybr Arfordir Ynys Môn, Llwybr Hiraethog, Llwybr y Gogledd ac eraill, i ffurfio grwp ymbarél, i gyd cydlynu ymdrechion codi arian, cynnal a chadw a marchnata. Rydym yn edrych i mewn i hyn a r`ydym wedi cael llwytho bethau i ddarllen gan CGGC.

Arall

Rydym yn mynd ar drywydd noddwyr ar gyfer y prosiect - ardystiadau yn hytrach nag arian, ac wyf yn obeithiol o gael Crag Jones - y Cymro cyntaf i ddringo Everest !!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal