EU e-Privacy

Adroddiad Awst 2017

Prosiect Ysgolion.

Mae'r prosiect hwn bron wedi'i gwblhau gyda dim ond ychydig o bethau i`w orffen. Yn fuan, byddwch chi'n gallu dechrau chwilio am y geocache ar geocaching.com. Mae Anita Daimond a Jwls Williams wedi gwneud gwaith gwych gydag ymroddiad a brwdfrydedd mawr. Mae dros 350 o blant o 15 ysgol wedi cymryd rhan - ein targed oedd 100 o blant o 5 ysgol. Llwyddiant, r`ydych yn meddwl?

Prosiect cof cymunedol.

Mae'r prosiect cof cymunedol hefyd bron â chwblhau ac mae Sian Shakespear yn llunio'r byrddau dehongli a'r clipiau cof ar gyfer y wefan a'r app. Unwaith eto, mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn gyda llawer mwy o bobl yn ymwneud â'n targed.

Fel o'r blaen, yr ydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, ac ystyrir unrhyw awgrymiadau.

 

Gwefan ac app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau'r canllawiau i'w lawrlwytho a mae Creativity Jones wedi eu rhoi ar y wefan.  Mae yna waith i`w wneud ar y wefan o hyd, on mae pethau yn dod ymlaen.  Hefyd, mae`n rhaid gwblhau`r app.

  

Arwyddion a rowndels

Bellach, gellir gweld pyst a rowndels mewn sawl man ar hyd y Llwybr. Fodd bynnag, bydd yn cymryd ychydig cyn bydd yr holl arwyddion yn ei le. Uchod, gwelir Aled ac Andy Walsh yn gwneud twll ar gyfer un o'r pyst.

Yn anffodus, torrodd un o'n gwirfoddolwyr o Cofio Cwmorthin ei ffêr wrth iddo osod arwyddion. Felly mae angen inni cymryd drosodd ei waith. Dymunwn gwellhad gyflym i Mel.

Mae holl arwyddion llwybr troed metel wedi'u dosbarthu i'r gwahanol gynghorau er mwyn iddynt eu rhoi i fyny. Ond, ar y funud olaf, cawsom ein cynghori gan Lywodraeth Cymru bod angen Archwiliad Diogelwch Ffyrdd arnom ar gyfer pob lleoliad arwydd brown. Mae yna 135 o'r arwyddion hyn felly byddai archwiliadau ffurfiol yn gostlus iawn, ac ni chynhwyswyd y gweithgaredd hwn yn ein gyllideb. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru gan y gellir dadlau y bydd y llwybr yn cael ei farcio oddi ar y briffordd, ac oherwydd bydd y llwybr ar gael oddi ar y wefan a'r app, bydd hepgor yr arwyddion brown ar y briffordd yn achosi rhwystredigaeth a dryswch , a bydd ei hun yn fater diogelwch posibl.

 

Digwyddiad

Dim ond eich atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Hanner amser

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys:

Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn gyfrifol am y noson.

Y dyfodol

Rydym yn gweithio gyda'r cyhoeddwr, Rucksack Readers, i ddarparu llawlyfr i  Llwybr Llechi Eryri. Gobeithio y bydd hyn ar gael y Gwanwyn nesaf. Yn y cyfamser, mae nifer o unigolion a chlybiau camera yn cymryd rhan mewn cymryd ffotograffau i ddangos y canllaw.

Rydym hefyd yn ceisio codi arian i greu llwybr oddi ar y ffordd i osgoi`r darn byr ar hyd yr A5 ger Rhaeadr Conwy.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal