EU e-Privacy

Icon 762x

Mae gennym Hap!

Cliciwch yma i gysylltu â’r Hap trwy iTunes.

Mae hap y llwybr Llechi ar gael yn Storfa Apple.  mae’r fersiwn hwn ar gyfer Apple iPhones a/neu iPads yn unig.

Bydd y fersiwn Android ar gael ar Google Play Store cyn hir – cadwch lygad yma!

Defnyddiwch yr Hap i ddilyn Llwybr Llechi Eryri.  Mae’r Hap yn cynnwys map “byw” o’r daith sy’n olrhain eich symudiadau trye ddefnyddio GPS.  Ar gyfer offer heb GPS neu bobl sydd yn well ganddynt ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig, mae yno hefyd gyfeiriadau manwl i’ch helpu i brofi treftadaeth ddiwydiannol unigryw yr ardal.

Mae’r Hap yn defnyddio technoleg GPS i'ch lleoli ar y Llwybr. Gall parhad o ddefnyddio GPS sy'n rhedeg yn y cefndir leihau'r bywyd batri yn ddramatig.

app screenshot group

Nid yw Llwybr Llechi Eryri yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio'r App hwn neu'r Llwybr, sy'n dilyn hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau caniataol.
Mae`r Hap ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg

Prosiect ysgolion.

Cwblheir hyn gyda dim ond tacluso i wneud.

Prosiect cof cymunedol.

Mae hyn wedi'i gwblhau fwy neu lai gyda rhywfaint o dacluso i'w wneud ar y wefan.

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae yna lawer o wybodaeth ar gael - mapiau, cyfarwyddiadau, manylion llety a thrafnidiaeth, ffeil GPX, clipiau cof llafar, y byrddau dehongli. Mae peth gwaith i'w wneud o hyd i'r wefan Gymraeg yn benodol ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

Arwyddion a rowndeliau

Yn anffodus, cawsom rai problemau gyda nifer o arwyddion yn cael eu difrodi - uwchben Mynydd Llandegai a ger Llyn Ogwen, y mwyaf tebygol gan y gwynt. Yr ydym yn siarad â'r gwneuthurwr ynglŷn â hyn.

Llwybr caniataol Conwy Falls

Mae hyn wedi'i gwblhau bron. Diolch i Miles of Go Below a Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd am ei gydweithrediad.

 Y llawlyfr

Mae hyn i fod i gael ei ryddhau'n swyddogol ddiwedd mis Ebrill. Archebwch eich copi yn awr o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a bydd yr elw yn mynd tuag at welliannau llwybrau.

Byddwn yn awr yn siarad â Gwasg Carreg Gwalch ynglŷn â chanllaw Cymraeg.

 Cynllun pasbort

Mae hwn yn gynllun sydd wedi'i chynllunio i annog cerddwyr i ddefnyddio caffis, tafarnau a siopau lleol. Gallant lawrlwytho`r "pasbort" o`n wefan a gellir ei stampio gan fusnesau sy'n cymryd rhan. Bydd wyth stamp yn eich galluogi i hawlio medal coffa am gost fach. Hyd yn hyn, mae 15 o leoliadau sy'n cymryd rhan.

 Wardeiniaid

Mae gennym yr holl lwybr a gwmpesir gan wardeiniaid unigol neu wardeiniaid grŵp.

Ymddiriedolaeth

Rydym wedi gwneud cais i`r Comisiwn Elusennau ar gyfer statws ymddiriedolaeth ac mae gennym bum Ymddiriedolwr gwirfoddol.

Henebion

Os oes gan unrhyw un gysylltiadau agos â Rheilffyrdd Ffestiniog neu Ucheldir Cymru.Hoffem wagenni chwarel fel nodweddion cychwyn a diwedd - ein prosiect nesaf!

Rydym yn cyrraedd diwedd ein prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac efallai mai dyma ein hadroddiad diwethaf. Ond cadwch mewn cysylltiad trwy Facebook neu Twitter. Ni all 800 o ddilynwyr ar Facebook fod yn anghywir.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal