EU e-Privacy

Dyma bytiau byr o straeon pobl sydd â llwch llechi yn eu gwythiennau o ganlyniad iddynt fyw a chael eu magu ym mro’r chwareli.

Trac 1: Diwylliant a diddordebau

Trac 2: Amodau byw a gweithio

Trac 3: Y llwch

Trac 4: Gweithio’r chwarel

Trac 5: Y tun bwyd

Trac 6: Hwyl fel plant

Mae’n dyled yn enfawr i’r canlynol am fod mor barod i rannu eu hatgofion – gobeithiwn y mwynhewch y straeon gymaint â wnaethon ni fwynhau rhoi’r casgliadau yma at ei gilydd.

Dafydd Wyn Evans – Deiniolen


Dafydd Wyn Williams – Talysarn


Maureen Rhys – gynt o Cwm y Glo


Pat Hamilton – Bethesda


Barry Roberts - Bethesda


Sian Turner – Myndd Llandygai (wedi’i leisio gan Gaenor Elis-Williams ac yn y Saesneg gwreiddiol)


Paul Rowlinson – Bethesda


Marion Thomas – Penmachno


Olwen - Penmachno


Iorwerth Roberts – gynt o Benmachno


Pat Thomas – Deiniolen


Cedric Williams – gynt o Rhosgadfan


Cerwyn Price – Y Fron


Elizabeth Foster a Mona Parry – Deiniolen

Prosiect pontio cenedlaethau oedd hwn ac rydym yn ddiolchgar i ddisgyblion a staff yr ysgolion canlynol am roi o’u hamser i helpu cynnal ‘Sesiynau rhannu Stwff a Straeon’ yn eu hysgolion a chanolfannau:

Ysgol Llanllechid,


Ysgol Waun Gynfi,


Ysgol Y Groeslon,


Ysgol Maenofferen,


Ysgol Penmachno,


Canolfan y Fron.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal