EU e-Privacy

 

Walking the Trail and using this website and app.

Use this Site to follow and discover the 83-mile Snowdonia Slate Trail. The downloadable app makes use of GPS technology to give relevant information depending on your current location on the Trail. It contains maps, instructions, information about points of interest and some oral memories.

The Trail follows public rights of way or permissive paths.  It crosses rough and remote areas and passes next to disused quarry workings or along minor roads. The Snowdonia Slate Trail developers accept no liability for its use or for any error or omission with regards to content of the website and app. 

Please inform us should you find any inaccurate information on the website or app, and we will correct it as soon as we can.

 

Cynllunio i gerdded y Llwybr

Creuwyd y Llwybr hwn yn 2017 a bydd cyfleusterau'n datblygu wrth i'r defnydd hwnnw gynyddu. Wrth gynllunio eich taith gerdded ar y Llwybr, bydd angen sylw arbennig wrth gynllunio cludiant,

Bydd y rhai sy'n cerdded y llwybr yn barhaus yn gallu defnyddio'r trafnidiaeth gyhoeddus o Bethesda i Fangor, fodd bynnag, os ydych chi'n penderfynu cerdded y Llwybr mewn un taith, bydd angen i gynllunio'n ofalus eich adrannau i gyd-fynd a'ch trefniadau cludiant. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhai lleol yn wael, a gall fod angen dau gar.

Llety a lluniaeth

Mae gan rai lleoliadau lety cyfyngedig, megis Llan Ffestiniog a Penmachno ond bydd yn hanfodol archebu ymlaen llaw.

Nid oes siopau rhwng Llanberis a Beddgelert, nag rhwng Llan Ffestiniog a Betws y Coed, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn prynu a chludo'ch bwyd a diod cyn i chi ymadael ar yr lleoliadau hyn.

Bydd angen i chi wirio prydau bwyd ar ddiwedd eich diwrnod. Unwaith eto, mae gan Llan Ffestiniog ac Penmachno gyfleoedd bwyta cyfyngedig iawn. O leiaf mae gan Llan Ffestiniog siop fach.

Trosglwyddo bagiau a gwasanaethau tywys

Er bod hwn yn Lwybr newydd ac mae nifer o gwmniiau lleol eisoes wedi ymgymryd â hwy i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i gerddwyr:

Gall RAW Adventures darparu gwasanaeth heb gymorth, hefo arweinir neu wedi'i gefnogi'n llawn. P'un a ydych chi ymuno â grwp tywysedig neu ymgymryd a`i cherdded ich hyn, byddant yn eich croesawu ar eich cyrraedd ac yn treulio peth amser yn mynd trwy'r hyn y bydd y 6 diwrnod nesaf yn edrych. Byddant yn trosglwyddo eich bagiau felly byddant yn barod ac yn aros i chi ar ddiwedd pob dydd. Maent hefyd yn cynnig i chi
Cysylltu at Rhif cyswllt 24/7 y gallwch ei ddefnyddio os byddwch yn mynd i anhawster am unrhyw reswm. Yn ogystal ag archebu'ch llety ar hyd y llwybr, maent hefyd yn rhoi map or llwybr cyfsn wedi'i nodi'n llawn. Cysylltwch â nhw ar 01286 685 472 neu ewch i www.raw-adventures.co.uk.

Mae Anelu/Aim Higher yn darparu gwasanaeth llawn a gallwch gysylltu a nhw ar 07877 902624 neu edrychwch ar www.mountain-hill-courses.co.uk.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language