EU e-Privacy

Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr 83 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser
pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi

Cerddwch y llwybr cyfan
mewn saith diwrnod neu mewn adrannau.
Y taith

Mae'r llwybr yma'n rhoi pleser i'r rheini sy'n frwdfrydig dros drenau bach.....

gan ei fod yn ymweld â Reilffordd Chwarel y Penrhyn gynt, Rheilffordd Llyn Llanberis, Rheilffordd y Wyddfa, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Beth yw’r llwybr?

Llwybr cylch 83 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a bydd yn mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol a mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi yr ardal.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal