EU e-Privacy

Llwybr Llechi Eryri

Snowdonia Slate Trail

Beth yw’r llwybr?

Llwybr cylch 83 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda ac mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno.  Mae’n mynd heibio i nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol ac mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth lechi'r ardal.

What is this path?

This is an 83 mile circular trail which enables walkers to explore the industrial heritage of the slate villages throughout Snowdonia.

The route starts at Porth Penrhyn near Bangor and ends at Bethesda and attracts walkers to villages such as Llanllechid, Bethesda, Dinorwig, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog and Penmachno. The path passes by a number of social enterprises and community run facilities and provides opportunities for people to gain a better understanding and appreciation of the slate heritage of the area.

Newyddion • News

28 January 2019
28 January 2019
13 December 2018
13 December 2018

Ariannwyr • Funders

 1. Heritage Lottery Fund
 2. Magnox, 
 3. Snowdonia National Park CAE Fund, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Community Fund in Wales, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Conwy County Borough Council,
 13. Bethesda Town Council, 
 14. Ffestiniog Town Council
 15. One private donor

Cefnogwyr • Supporters

 1. Snowdonia National Park
 2. Gwynedd Council
 3. Conwy County Borough Council
 4. The Snowdonia Society
 5. Ramblers Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail • All Rights Reserved. Cynlluniwyd gan • Designed by Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal